Bureau Hanna

Kerken

Tim Vreugdenhil

Sinds 2019 is Tim Vreugdenhil de enige echte stadspredikant van Amsterdam. Vanuit deze hoedanigheid mengt hij zich graag in het publieke debat. De interessegebieden van Tim zijn groei van de stad, geld en leven met een beperking. Ik ondersteun hem in zijn werkzaamheden op het gebied van agendabeheer, PR, productie van evenementen en inhoudelijke advisering over het leven met een beperking.

Website Tim Vreugdenhil
Interview Tim met Barbara Baarsma, directeur Raobbank Amsterdam
Artikel Tim over huilen tijdens de coronacrisis, het Parool

 

Kerklab Netwerk

Bij Kerklab zijn allerlei partners aangesloten die het initiëren van nieuwe kerkelijke gemeenschappen willen stimuleren. Hierbij worden ervaringen gedeeld met de partners onderling (bijv. tijdens de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten en in de Facebookgroep), daarnaast worden er ook online resources beschikbaar gesteld aan eenieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Het is mijn taak om de partners van Kerklab Netwerk hierin te ondersteunen.

Website Kerklab Netwerk
Overzicht partners Kerklab Netwerk