Bureau HannaKerken

PopUpWerk

Stichting PopUpWerk geeft handen en voeten aan hoop door kunst, spiritualiteit en maatschappelijke actie.

HOE?

  • Door initiatieven als de PopUpKerk, een binnenstebuiten vorm van kerk met mensen van allerlei (on)geloofsovertuiging.
  • Door maatschappelijke acties die zich verzetten tegen onrecht op vrolijke, dwarse en altijd creatieve manieren.
  • Door participatieve (kunst)installaties die de functie hebben om de mens een spiegel voor te houden, zoals Rouwen & Vieren

Artistiek leider Rikko Voorberg is theoloog, kunstenaar en activist als het moet. Ik ondersteun hem in zijn werkzaamheden.

Website PopUpWerk
Aftermovie Rouwen & Vieren 2023
PopUpGedachte

 

Tim Vreugdenhil

Sinds 2019 is Tim Vreugdenhil de enige echte stadspredikant van Amsterdam. Vanuit deze hoedanigheid mengt hij zich graag in het publieke debat. De interessegebieden van Tim zijn groei van de stad, geld en leven met een beperking. Ik ondersteunde hem t/m februari 2023 in zijn werkzaamheden op het gebied van agendabeheer, PR, productie van evenementen en inhoudelijke advisering over het leven met een beperking.

Website Tim Vreugdenhil
Interview Tim met Barbara Baarsma, directeur Raobbank Amsterdam
Artikel Tim over huilen tijdens de coronacrisis, het Parool

 

Kerklab Netwerk

Bij Kerklab zijn allerlei partners aangesloten die het initiëren van nieuwe kerkelijke gemeenschappen willen stimuleren. Hierbij worden ervaringen gedeeld met de partners onderling (bijv. tijdens de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten en in de Facebookgroep), daarnaast worden er ook online resources beschikbaar gesteld aan eenieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Het is mijn taak om de partners van Kerklab Netwerk hierin te ondersteunen.

Website Kerklab Netwerk
Overzicht partners Kerklab Netwerk